60/1971 Sb.Zákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. července 1971 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. července 1971 Nabývá účinnosti: 8. července 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 163/1989 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

60

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. července 1971

o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

 

ČÁST I

 

Z á k l a d n í    u s t a n o v e n í

 

§ 1

 

Státní rozpočet České socialistické republiky

 

         (1) Státní finanční hospodaření České socialistické republiky se řídí státním rozpočtem České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky").

 

         (2) Státní rozpočet republiky vychází ze

a) základních úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky,

b) střednědobého rozpočtového výhledu České socialistické republiky (dále jen "střednědobý rozpočtový výhled republiky"),

c) vztahů ke státnímu rozpočtu federace stanovených zákonem Federálního shromáždění.

 

         (3) Státní rozpočet republiky se aktivně podílí na tvorbě a realizaci státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky.

 

         (4) Státní rozpočet republiky na rozpočtový rok schvaluje Česká národní rada rozpočtovým zákonem.

. . .

Zavřít
MENU