46/1971 Sb.Zákon o geodézii a kartografii

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. července 1971 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. července 1971 Nabývá účinnosti: 1. září 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 200/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU