37/1971 Sb.Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

Částka: 011 Druh předpisu: Úplné znění
Rozeslána dne: 4. června 1971 Autor předpisu: Parlament
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 513/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU