30/1971 Sb.Vyhláška ministra vnitra Československé socialistické republiky o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. května 1971 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 22. dubna 1971 Nabývá účinnosti: 12. května 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 67/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 3. listopadu 1977
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU