15/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 1971 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 4. února 1971 Nabývá účinnosti: 17. března 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU