15/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 1971 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 4. února 1971 Nabývá účinnosti: 17. března 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

15

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 4. února 1971,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu


      Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, a k provedení příslušných stanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


Článek 1

      Vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, se doplňuje takto:


1.
§ 8 se doplňuje odstavci 4 a 5, které zní:

      "(4) Cestující jsou povinni při nákupu letenky a před nástupem do letadla na vyzvání prokázat svoji totožnost.
. . .

Obsah předpisu:
Článek 1  
Článek 2  
Zavřít
MENU