131/1970 Sb.Zákon Slovenské národní rady o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1970 Autor předpisu: Slovenská národní rada
Přijato: 28. prosince 1970 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 369/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 23. listopadu 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU