75/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb.

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. července 1970 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 9. července 1970 Nabývá účinnosti: 1. října 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 128/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU