70/1970 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. července 1970 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. července 1970 Nabývá účinnosti: 17. července 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 119/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU