68/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. června 1970 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 29. května 1970 Nabývá účinnosti: 1. února 1970 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

68

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 29. května 1970

o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948


      Dne 17. října 1967 byly v Paříži podepsány

Dodatková úmluva k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1948,

Doplněk k Dodatkové dohodě ke Všeobecné úmluvě ze dne 12. října 1948 mezi Československem a Francií o sociální bezpečnosti,

Protokol o doplňkovém přídavku podle francouzského zákona z 30. června 1956 v platném znění, a

Protokol o soustavě sociálního pojištění, která bude použita na československé studenty ve Francii a na francouzské studenty v Československu.

      Dodatková úmluva a Doplněk k Dodatkové dohodě podle svých článků 12 a 6 vstoupily v platnost dnem 1. února 1970, Protokol o doplňkovém přídavku a Protokol o soustavě sociálního pojištění podle ustanovení svého bodu 4 a článku 3 dnem 1. prosince 1969.

      České znění smluvních dokumentů se vyhlašuje současně.


Ministr:
ing. Marko v. r.


DODATKOVÁ ÚMLUVA

k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1948


Československá vláda z jedné strany;

Francouzská vláda z druhé strany;

se dohodly na těchto doplňcích a změnách Všeobecné úmluvy o sociální bezpečnosti podepsané v Paříži dne 12. října 1948:


Článek 1

      Článek 1 Všeobecné úmluvy se ruší a nahrazuje tímto ustanovením:
. . .

Zavřít
MENU