60/1970 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb.

Částka: 018 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. června 1970 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. dubna 1970 Nabývá účinnosti: 19. června 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 20/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1975
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU