42/1970 Sb.Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)

Částka: 012 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 6. května 1970 Autor předpisu: Parlament
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 55/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1975
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU