21/1970 Sb.Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné dvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. března 1970 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. února 1970 Nabývá účinnosti: 24. března 1970
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

21

VYHLÁŠKA

ministra Československé socialistické republiky

ze dne 26. února 1970

o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla


      Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

      K 50. výročí Slovenského národního divadla se vydávají stříbrné pamětní pětadvacetikoruny.


§ 2

      (1) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 10 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem, složeným ze střídajících se kosočtverců a oválů.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU