20/1970 Sb.Zákon o prokuratuře

Částka: 005 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 20. března 1970 Autor předpisu: Parlament
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1994
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU