17/1970 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. března 1970 Autor předpisu: Federální výbor pro technický a investiční rozvoj,; Ministerstvo výstavby a techniky
Přijato: 28. února 1970 Nabývá účinnosti: 12. března 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 85/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1978
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU