3/1970 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. února 1970 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 22. ledna 1970 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 155/1973 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1974
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU