184/1969 Sb.Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1969 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 29. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 162/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU