136/1969 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 1969 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 4. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

136

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 4. prosince 1969

o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.      Federální ministerstvo financí stanoví k provedení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a § 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:


Článek I

      Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb., se mění takto:

1.
Ustanovení § 17 zní:

      " Vklady na obyčejných vkladních knížkách se úrokují 2 %. Je-li smluvena pro výběr vkladů šestiměsíční výpovědní lhůta, úrokují se tyto vklady 3 %, a je-li smluvena dvanáctiměsíční lhůta, 4 %."
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Zavřít
MENU