134/1969 Sb.Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 1969 Autor předpisu: Ministerstvo výstavby a techniky
Přijato: 22. října 1969 Nabývá účinnosti: 10. prosince 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 50/1976 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU