77/1969 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 1969 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. července 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 94/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

77

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. července 1969

o Státním fondu pro zúrodnění půdy


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Ke zvýšení péče o půdu a její úrodnost se zřizuje při ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky Státní fond pro zúrodnění půdy (dále jen "Fond").

      (2) Fond ve všech věcech spravuje a jeho jménem jedná ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky (dále jen "správce Fondu").

      (3) Za hospodaření s prostředky Fondu odpovídá ministr zemědělství a výživy vládě České socialistické republiky a České národní radě.


§ 2

      Hospodaření s prostředky Fondu kontroluje ministerstvo financí České socialistické republiky.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Zavřít
MENU