74/1969 Sb.Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. července 1969 Autor předpisu: Český cenový úřad
Přijato: 2. července 1969 Nabývá účinnosti: 1. července 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 137/1973 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1974
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU