58/1969 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. června 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 1969 Nabývá účinnosti: 1. července 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 82/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 15. května 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU