36/1969 Sb.Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. dubna 1969 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. dubna 1969 Nabývá účinnosti: 25. dubna 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 205/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 18. května 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU