28/1969 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. dubna 1969 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 21. března 1969 Nabývá účinnosti: 15. dubna 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 164/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 29. prosince 1975
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU