207/1968 Sb.Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 1968 Autor předpisu: Slovenská národní rada
Přijato: 28. prosince 1968 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 81/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU