186/1968 Sb.Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících

Částka: 049 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 1968 Autor předpisu: Státní statistický úřad
Přijato: 19. prosince 1968 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 173/1980 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1981
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU