174/1968 Sb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1968 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
174

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1968

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce


        K zvýšení účinnosti ochrany pracujících v oblasti bezpečnosti práce je nezbytné vytvořit nezávislé státní odborné orgány, které budou dozírat, jak organizace a pracovníci plní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve výrobní a nevýrobní činnosti a jak dodržují stanovené pracovní podmínky.

        Proto se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:


Základní ustanovení

§ 1

        Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek podle tohoto zákona (dále jen "státní odborný dozor") vykonávají:

a)  Český úřad bezpečnosti práce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Působnost, úkoly a oprávnění orgánů státního odborného dozoru
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Všeobecná a závěrečná ustanovení
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU