90/1968 Sb.Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 1968 Nabývá účinnosti: 1. července 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU