88/1968 Sb.Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 1968 Nabývá účinnosti: 1. července 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

88

ZÁKON

ze dne 27. června 1968

o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Část první

Délka mateřské dovolené

§ 1

      Mateřská dovolená, která pracovnici náleží podle § 157 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., se prodlužuje z 22 týdnů na 26 týdnů; období stanovené v zákoníku práce 18 týdny ode dne porodu, popřípadě 18 týdny věku dítěte, se prodlužuje na 22 týdnů.


Část druhá

Peněžité dávky z důvodu těhotenství, porodu a mateřství


§ 2

      (1) Z důvodu těhotenství, porodu a mateřství se v nemocenském pojištění poskytují tyto dávky (dále jen "dávky v mateřství"):

a)
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,

b)
peněžitá pomoc v mateřství a

c)
podpora při narození dítěte.

      (2) Dávky podle odstavce 1 jsou peněžitými dávkami nemocenského pojištění.


§ 3

Okruh oprávněných

      (1) Dávky v mateřství podle tohoto zákona náleží

a)
pracovnicím účastným nemocenského pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákonů č. 16/1959 Sb. a č. 87/1968 Sb. (dále jen "zákon o nemocenském pojištění") a předpisů podle něho vydaných;

b)
členkám výrobních družstev účastným nemocenského pojištění členů výrobních družstev.1)

      (2) Kde se v tomto zákoně mluví o pracovnici, rozumí se tím i členka výrobního družstva podle odstavce 1.
. . .

Obsah předpisu:
Část první - Délka mateřské dovolené
§ 1  
Část druhá - Peněžité dávky z důvodu těhotenství, porodu a mateřství
§ 2  
§ 3 - Okruh oprávněných
§ 4 - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 5  
§ 6 - Podmínky nároku
§ 7 - Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství
§ 8 - Výše peněžité pomoci v mateřství a způsob jejího stanovení a poskytování
§ 9  
§ 10 - Peněžitá pomoc v mateřství v některých zvláštních případech
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Podpora při narození dítěte
Část třetí - Přídavky na děti
§ 14 - Obecná ustanovení
§ 15  
§ 16 - Okruh oprávněných
§ 17 - Podmínky nároku
§ 18 - Nezaopatřené děti
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Pracovní úvazek a odpracovaná doba
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Výše přídavků na děti
§ 25 - Společná ustanovení o přídavcích na děti
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Část čtvrtá - Úpravy pro některé další skupiny oprávněných
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Část pátá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 158  
§ 160  
Zavřít
MENU