83/1968 Sb.Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady

Částka: 026 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 28. června 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 1968 Nabývá účinnosti: 1. července 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 117/1969 Sb. Pozbývá platnosti: 15. října 1969
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU