58/1968 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. května 1968 Autor předpisu: Ministerstvo lesního a vodního hospodářství
Přijato: 26. dubna 1968 Nabývá účinnosti: 13. května 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 61/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1978
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU