33/1968 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. března 1968 Autor předpisu: Úřad pro normalizaci a měření
Přijato: 28. února 1968 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 104/1984 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1984
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU