128/1967 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Částka: 047 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 1967 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 1967 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1968
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

128

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. prosince 1967,

kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

 

 

        Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanoví:

 

 

§ 1

 

        Zrušují se

        1. směrnice ministerstva průmyslu č. 294/1945 Ú.l., o přidělování nákupních listů na jehličnaté - listnaté řezivo, překližky, truhlářské desky (laťovky), jehličnaté - listnaté kmenové dříví, jehličnatou tyčovinu a jehličnaté pražce tvaru III a slabší;

        2. vyhláška č. 371/1945 Ú.l., o uvolnění nákupu, opracování a zpracování vrby košíkářské a rákosí;

        3. vyhláška č. 335/1947 Ú.l., o cenách dříví přemístěného ze Slovenska;

        4. vyhláška č. 1123/1947 Ú.l., o příspěvkovém řádu Trhového sdružení sdružení lesního dřevařského hospodářství;

        5. vyhláška č. 369/1948 Ú.l., o úplatách za živnostenské řezání a štípání palivového dříví;

        6. vyhláška č. 848/1949 Ú.l. (č. 776/1949 Ú.v.), kterou se mění bezúročné zápůjčky, poskytnuté ministerstvem zemědělství obcím k provedení projekčních a přípravných prací vodovodních a kanalizačních, v příspěvky;

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU