57/1967 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. června 1967 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti; Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. června 1967 Nabývá účinnosti: 1. července 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 192/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU