25/1967 Sb.Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. dubna 1967 Autor předpisu: Ministerstvo kultury
Přijato: 13. března 1967 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 342/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 27. srpna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU