104/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 1966 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. prosince 1966 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 156/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU