76/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků

Částka: 032 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. října 1966 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. října 1966 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 94/1980 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1981
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU