44/1966 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

Částka: 016 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. června 1966 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 13. června 1966 Nabývá účinnosti: 1. července 1966
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 72/1971 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1971
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU