36/1966 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy

Částka: 014 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 20. června 1966 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 1966 Nabývá účinnosti: 20. června 1966
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

6
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. června 1966,
kterým se zrušují některé právní předpisy

        Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

        (1) Zrušují se

        1. dekret presidenta republiky č. 77/1945 Sb., o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky v železniční dopravě;

        2. dekret presidenta republiky č. 78/1945 Sb., o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků;

        3. dekret presidenta republiky č. 109/1945 Sb., o řízení výroby;

        4. dekret presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství;

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU