15/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. února 1966 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. února 1966 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

15

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. února 1966

o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929


      Dne 28. září 1955 byl v Haagu sjednán Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929, která byla vyhlášena pod č. 15 Sbírky zákonů a nařízení z roku 1935.

      Jménem Československé republiky byl Protokol podepsán dne 28. září 1955 v Haagu. Vláda vyslovila s Protokolem souhlas dne 27. března 1957, Národní shromáždění jej schválilo dne 5. července 1957.

      President republiky ratifikoval Protokol dne 31. října 1957, ratifikační listina byla uložena u vlády Polské lidové republiky dne 23. listopadu 1957.

      Podle svého článku XXII vstoupil Protokol v platnost dne 1. srpna 1963 a tímto dnem nabyl účinnosti i pro Československou socialistickou republiku.

      Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.


David v.r.


PROTOKOL

kterým se mění Úmluvo o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929

      Podepsané vlády, považujíce za žádoucí změnit Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsanou ve Varšavě dne 12. října 1929, dohodly se takto:


HLAVA I

Změny Úmluvy

Článek I

      V článku 1 Úmluvy

a)
odstavec 2 se ruší a nahrazuje s tímto ustanovením:
. . .

Zavřít
MENU