56/1965 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1965 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1965 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

56

Zákon

ze dne 17. června 1965,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Obecná část trestního zákona se mění a doplňuje takto:

      1. V § 36 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

      "(2) Postupně uložené dosud nevykonané tresty odnětí svobody se považují pro účel výkonu trestu a pro zahlazení odsouzení za trest jediný."

      2. V § 39 se nadpis "Odnětí svobody" umísťuje před jeho číselné označení a slova "v nápravných zařízeních ministerstva vnitra" a "v nápravných zařízeních ministerstva národní obrany" se nahrazují slovy "v nápravně výchovných ústavech" a "ve vojenských nápravných útvarech".
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Zavřít
MENU