36/1965 Sb.Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. dubna 1965 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. března 1965 Nabývá účinnosti: 1. července 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU