25/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky

Částka: 014 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. března 1965 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 29. ledna 1965 Nabývá účinnosti: 8. května 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

25

 

VYHLÁŠKA

 

ministra zahraničních věcí

 

ze dne 29. ledna 1965

 

o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky,

Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky

 

Vzájemnou výměnou nót mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky bylo dosaženo dohody o tom, že v souvislosti s uzavřením Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik sjednané v Berlíně dne 5. července 1962, která vstoupila na základě svého článku 14 odstavce 3 v platnost dne 8. května 1963 (č. 28/1964 Sb.), se ruší platnost:

. . .

Zavřít
MENU