20/1965 Sb.Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965

Částka: 011 Druh předpisu: Zásady
Rozeslána dne: 13. března 1965 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. března 1965 Nabývá účinnosti: 28. března 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 154/1982 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1983
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU