18/1965 Sb.Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. března 1965 Autor předpisu: Ministerstvo všeobecného strojírenství
Přijato: 1. března 1965 Nabývá účinnosti: 12. března 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18

Vyhláška

ministerstva všeobecného strojírenství a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství

ze dne 1. března 1965

o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací


      K provedení ustanovení části čtvrté občanského zákoníku vydávají ministerstvo všeobecného strojírenství a Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev podle § 508 občanského zákoníku a po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ústředními úřady tyto podmínky údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací:


§ 1

Všeobecná ustanovení

      (1) Tyto podmínky údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací (dále jen "podmínky") se vztahují na údržbu a opravy (dále jen "opravy") dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu1) (dále jen "vozidla").
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Všeobecná ustanovení
§ 2 - Objednávka a cena opravy
§ 3 - Lhůta opravy
§ 4 - Úschova příslušenství
§ 5 - Jakost a způsob opravy
§ 6 - Záruka
§ 7 - Úhrada
§ 8 - Převzetí opraveného vozidla a skladné
§ 9 - Závěrečná ustanovení
Zavřít
MENU