205/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. prosince 1964 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 13. listopadu 1964 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU