175/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

Částka: 074 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. září 1964 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. července 1964 Nabývá účinnosti: 18. května 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 36/2022 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 26. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

175

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. července 1964

o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce


      Dne 22. října 1963 byla v Moskvě podepsána Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

      S Dohodou vyslovila vláda souhlas dne 12. prosince 1963 a Národní shromáždění dne 31. ledna 1964. President republiky Dohodu ratifikoval dne 24. února 1964.

      Ratifikační listina Československé socialistické republiky k Dohodě byla uložena v sekretariátě Rady vzájemné hospodářské pomoci v Moskvě - depozitáře Dohody - dne 12. března 1964.

      Dohoda vstoupila na základě svého článku XIV v platnost dnem 18. května 1964.

      Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


PřekladDOHODA

o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce


      Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky
. . .

Zavřít
MENU