105/1964 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. června 1964 Autor předpisu: Státní úřad sociálního zabezpečení
Přijato: 8. června 1964 Nabývá účinnosti: 1. července 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 128/1975 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU