80/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. dubna 1964 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. února 1964 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/2004 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 30. června 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 11. února 1964

o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou


      Dne 8. března 1963 byla v Sofii podepsána Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou.

      Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 9. července 1963 a president republiky ji ratifikoval dne 4. září 1963. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 16. listopadu 1963.

      Podle svého článku 17 Smlouva vstoupila v platnost dne 16. listopadu 1963.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


SMLOUVA

o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
. . .

Zavřít
MENU