29/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních o celní úmluvě o do časném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. února 1964 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. března 1962 Nabývá účinnosti: 1. července 1963 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

29

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 8. ledna 1964

o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání


      Dne 6. října 1960 byla v Bruselu sjednána Celní úmluva o dočasném dovozu obalů.

      Dne 4. května 1962 byla u Generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci se sídlem v Bruselu odevzdána listina o přístupu Československé socialistické republiky k uvedené Úmluvě. Podle svého článku 16, odstavce 1 vstoupila Úmluva pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 5. srpna 1962.

      Dne 8. června 1961 byly v Bruselu sjednány: Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech; Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání.

      Celní úmluvy byly za Československou socialistickou republiku podepsány bez výhrady ratifikace dne 28. března 1962.

      Celní úmluva o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech vstoupila podle svého článku 19, odstavce 1 v platnost dne 13. července 1962 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro Československou socialistickou republiku.

      Celní úmluva o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání vstoupila podle svého článku 16, odstavce 1 včetně příloh A, B, C v platnost dne 1. července 1963 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro československou socialistickou republiku.
. . .

Zavřít
MENU