28/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka: 014 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. února 1964 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. ledna 1964 Nabývá účinnosti: 14. srpna 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

28

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. ledna 1964

o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách


      Dne 5. července 1962 byla v Berlíně sjednána mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

      Ve smyslu svého článku 14, odstavce 3 vstoupila Dohoda v platnost dne 8. května 1963. K tomuto dni Dohodu ratifikovaly Bulharská lidová republika, Německá demokratická republika a Svaz sovětských socialistických republik. Pro Polskou lidovou republiku Dohoda vstoupila v platnost dne 12. května 1963, pro Maďarskou lidovou republiku dne 9. července 1963, pro Československou socialistickou republiku dne 14. srpna 1963, pro Mongolskou lidovou republiku dne 7. září 1963 a pro Rumunskou lidovou republiku vstoupí Dohoda v platnost dne 29. ledna 1964.
. . .

Zavřít
MENU